“Leef alsof je morgen sterft, werk alsof je eeuwig leeft” – Erasmus

Interim Management

Als interim manager opereer ik binnen het particulier en publiek onderwijs en bedrijfsleven waarin leren en ontwikkeling aan de orde zijn. Ik (re)organiseer onderwijs- en ontwikkelprogramma’s en stuur afdelingen en teams aan die verantwoordelijk zijn voor onderwijs of human development.

Consultancy

Als bestuurs- en organisatiewetenschapper ligt mijn consultancyfocus op human development in de context van de (lerende) organisatie. Op basis van de meest recente breinprincipes adviseer ik organisaties over individuele- en groepsontwikkeling. In dat kader zie ik mezelf als een corporate neuroloog.

Spreker

Tijdens de jaarlijkse business dag wilt u uw medewerkers motiveren met een inspirerend verhaal. Uw klanten beloont u tijdens een expertmeeting met een presentatie die een verrassende blik op gedrag en handelen geeft. Uw kijk op uzelf en uw omgeving is daarna voorgoed veranderd.

INTERIM MANAGEMENT

In mijn HBO-onderwijsloopbaan heb ik meerdere rollen en leidinggevende functies vervuld zoals directeur, manager, projectleider, docent, auteur, ontwikkelaar en onderzoeker. In het managen van complexe veranderingstrajecten ligt mijn kracht. Door mijn brede (onderwijs)ervaring verplaats ik me moeiteloos in de denkwereld van beleidsmakers en uitvoerenden. Mijn werkterrein ligt in het particulier en publiek onderwijs alsmede het bedrijfsonderwijs.

CONSULTANCY LEARNING & DEVELOPMENT

Om het hoge tempo en het grote aantal ontwikkelingen in de maatschappij bij te kunnen houden is een nieuw perspectief op persoonlijke- en organisatieontwikkeling nodig. De focus verschuift van kwalificaties naar kwaliteiten en van functies naar rollen. Dat vraagt een nieuwe manier van sturen en managen. Ik ondersteun bedrijven en onderwijsinstellingen bij deze transitie van visie tot uitvoering. Mentale snelheid en beweeglijkheid (agility) zijn cruciaal voor medewerker en organisatie. Als specialist learning & development vertaal ik mijn visie naar concrete plannen.

SPREKER

Als spreker leg ik een verband tussen de meest recente neurowetenschappelijke inzichten en de manier waarop mensen en organisaties werken. Hierbij beschouw ik onder andere gebieden als marketing, management, human resources en onderwijs. Veel van wat we vroeger deden blijkt niet meer te werken of zelfs ronduit gevaarlijk te zijn. In mijn spreekbeurten leg ik uit waarom. Ik scheid feit van fictie en ga graag in debat met mijn toehoorders.

HET INDIVIDU

 1. Wilskracht
 2. Leren als vaardigheid
 3. Talentontwikkeling

HET TEAM

 1. Samen leren
 2. Teamrollen
 3. Agile werkwijzen

DE ORGANISATIE

 1. Creativiteit en innovatie
 2. Kennismanagement
 3. Excellent lerende organisatie

HET NETWERK

 1. Netwerkmanagement
 2. Netwerkleiderschap
 3. Netwerkontwikkeling

“Het is nooit te laat om te worden wat je had kunnen zijn” – George Elliot