Slim Blog
Waarom bent u zo slim?
15 augustus 2016
Over Rolf Bruins

Ieder bedrijf is een onderwijsinstelling

Al twee decennia ben ik verbonden aan het hoger beroepsonderwijs. Ik heb bij meerdere onderwijsinstellingen in uiteenlopende functies gewerkt. Ik vond ze allemaal even leuk. Als je zo nu en dan eens met afstand kijkt naar dat onderwijs zijn er een paar dingen die me opvallen.

Beweeglijkheid

Onderwijs in Nederland is ingericht volgens het principe dat er voorbereid wordt op het functioneren in de arbeidsmarkt, in branches en functies. Dat werkt zo lang de wereld ook als zodanig georganiseerd is. En dat is steeds minder het geval. De arbeidswereld is steeds minder duidelijk gedefinieerd. Het gaat er steeds meer om dat je soepel mee kunt bewegen in de hectische context van concurrenten, consumenten en companies. Dat meebewegen is de belangrijkste competentie of vaardigheid van de toekomst. Bewegen is alles. Toch besteedt het onderwijs veel tijd aan het ontwikkelen van statische competenties die te kenmerken zijn als ‘voor het geval dat’ je ze nodig mocht hebben in de toekomst, dan hebben we je ze als onderwijsinstelling bij deze aangereikt. Just-in-case-denken. Statisch denken.

Onderwijs achterhaald

In een dynamische wereld komt het steeds meer aan op het vermogen om te improviseren, innoveren, creativiteit, het vermogen om snel en gemakkelijk te kunnen leren, om op andere manieren te kunnen denken. Dat zijn vermogens die passen bij de huidige just-in-time-wereld. Die wereld is nooit af. We zijn in staat van permanent beta. Aan de oplossingen wordt al doende vaak samen met anderen gewerkt. De perfecte oplossingen die we in het onderwijs geleerd hebben, door te denken in antwoorden, zijn in de praktijk al weer achterhaald en vormen in de kern vaak zelf het probleem. We moeten weer vragen durven stellen. Het verbeeldingsvermogen moet uit de kast. Iets wat het onderwijs er vaak uit onderwezen heeft.

De plek bij uitstek om dat te doen is binnen bedrijven. In de kern is ieder bedrijf een onderwijsinstelling waar ontwikkeling te zien is als ‘poetry in motion’. Kennis en kunde van de student als zijnde de medewerker, hoe oud of jong ook, worden direct langs de meetlat van de praktijk gelegd en ontwikkeld. Het gaat daarbij niet alleen om vakspecifieke zaken maar ook om de vaardigheid van het leren en denken zelf. En daarom geachte bedrijven, investeer in uw eigen onderwijs- en kennisinstelling. Het is de investering waard!