Over Rolf Bruins
Ieder bedrijf is een onderwijsinstelling
15 augustus 2016
Blog
Waan van de dag
16 augustus 2016
Slim Blog

Waarom bent u zo slim? Omdat ik geen obese denker ben!

Waarom bent u zo slim vroeg een student van mij enige tijd geleden. Ik vroeg haar hoe ze daarbij kwam. Mijn brein is namelijk niet wezenlijk anders dan dat van andere mensen. Ze vertelde me dat een collega had gezegd dat Bruins wist hoe het brein werkt. Dat feit samen met het gegeven dat ik boeken en artikelen schrijf maakt het dat ik officieel ‘slim’ ben.

Slim door mentale lenigheid

Graag wijk ik af van mijn geplande college en we begonnen een discussie over wat iemand slim maakt en of iedereen slim zou kunnen zijn. Ik wist haar gerust te stellen door te zeggen dat iedereen slim kan zijn. Wat maakt iemand eigenlijk slim terwijl de hersenen van ‘slimme’ mensen niet werkelijk afwijken van minder slimme mensen? Als ik kijk naar de vertaling van het Engelse woord ‘slim’, dan betekent het letterlijk slank. Slank vertaal ik gemakshalve ook maar even als lenig. Slimme mensen zijn dan ‘lenige’ denkers. Mentale lenigheid is in deze maatschappij van groot belang omdat je soepel mee kunt bewegen en zelfs anticiperen op datgene wat wellicht komen gaat. Obese denkers kunnen dat niet of veel minder. Ze zijn vast geslibd in hun denken en kunnen niet zo goed mee.

Mentale en fysieke onzekerheid

Hoe zorg je ervoor dat je een lenig denker wordt en blijft? Ik waarschuw alvast, het kost moeite maar de opbrengsten zijn de moeite waard. Lenige denkers zijn mensen die zichzelf dwingen om van geijkte mentale paden af te wijken. Ze lezen veel en datgene wat ze lezen mag elkaar best tegen spreken. Dat voedt het kritisch denken. Slimme mensen zoeken altijd naar andere mensen die iets slims te melden hebben. Slim in de zin dat ze er iets van kunnen leren. Dat leren vormt weer de opmaat om het denken aan te scherpen. Lenigheid krijg je ook door ook van geijkte fysieke paden af te wijken. Ga iedere maand eens naar een plek waar je nog nooit eerder bent geweest. Zet al je zintuigen open en voel wat er gebeurt. Alles valt uiteindelijk samen te vatten onder de noemer onvoorspelbaarheid. Zoek het fysiek en mentaal onvoorspelbare op, binnen zekere grenzen uiteraard, en je zult merken dat je mentaal en misschien ook wel fysiek leniger wordt. Want slim zijn is eigenlijk hartstikke leuk maar je moet er wel wat voor doen!