Neuromarketing
Neuromarketing versus neuromanagement
16 augustus 2016
Employee journey
Employee journey
22 november 2016
Blog Bericht

Human Resource naar Human Resilience

De term human resource staat voor een tijd waarin mensen inwisselbaar waren. De mens als vervangbaar middel. Ik moet nog vaak terugdenken aan een gesprek dat ik jaren geleden had met mijn direct leidinggevende op een onderwijsinstelling. “Weet je Rolf, mijn neef runt een supermarkt. Als de pakken yoghurt op zijn, dan zet hij gewoon nieuwe pakken in het schap. Zo kijk ik ook naar docenten”. Interessante kijk, kan niet anders zeggen. De docent gereduceerd tot een pak yoghurt. Toegevoegde waarde bijkans nul. De beste man is inmiddels weg gepromoveerd naar een plek waar hij minder kwaad kan.

Talentmanagement

Inwisselbaarheid heeft iets denigrerends. Voor jou tien anderen, als je dat maar weet. Vanuit individueel perspectief is het niet erg motiverend dat je als weinig unieke “productiefactor” wordt gezien. Als je wel als uniek wordt aangemerkt, kom je meestal in een programma waar talenten worden gemanaged. Het interessante van talentmanagement is dat het uitgangspunt vaak verkeerd is. Talent is het gevolg van nieuwsgierigheid, volharding en geleide oefening (lessen onder de vleugels van een vakman). Leestip: ‘Piek- Hoe gewone mensen buitengewoon kunnen presteren‘ van Anders Ericsson. Talent is te zien als een gevolg van drie met elkaar samenhangende zaken en niet als een oorzaak van toevallig superieur DNA. Zo bezien is de talentpool dus vele malen groter. Vanuit managementperspectief dus ook minder goed beheersbaar, want minder overzichtelijk. Daarom maar liever een overzichtelijk clubje uitverkorenen.

Human Resilience

Het resultaat is dat de talenten van een grote groep medewerkers niet wordt gemanaged en dus het menselijk potentieel niet door de organisatie gebruikt wordt. Dat is jammer voor de medewerker en jammer voor de organisatie. Een organisatie kan in een veranderlijke wereld niet langer volstaan met het benutten van de (eenzijdige) talenten van een paar uitverkorenen. Talentmanagement dient zich op alle medewerkers te richten want dan kan iedereen zich als veerkrachtige (resilient) en mentaal weerbare professional ontwikkelen. Human Resilience Management neemt daarmee afscheid van het resource-denken en omarmt belangrijke breinprincipes die mensen mentaal veerkrachtig maakt. De onderdelen die daarbij in onderlinge samenhang een rol spelen zijn leren, denken en werken. Het zijn breinactiviteiten waartoe we allen in staat zijn, en die op een vakkundige manier verder ontwikkeld kunnen worden. Kennis van deze breinprocessen is onontbeerlijk bij het veerkrachtig maken en houden van medewerkers. Dan is iedereen een talent en zeker geen pak yoghurt.