Blog
Waan van de dag
16 augustus 2016
Neuromarketing
Neuromarketing versus neuromanagement
16 augustus 2016
Ontwikkelrendement

Ontwikkelrendement

We vinden het doorgaans belangrijk dat medewerkers, teams en organisaties zich ontwikkelen. Maar waarom eigenlijk? Wat is het doel? Pas als je daar goed over nadenkt kun je je gaan afvragen of een doel na enige tijd ook daadwerkelijk behaald is. Met andere woorden, je kunt gaan bepalen of het ontwikkelen ook het gewenste rendement heeft behaald oftewel ontwikkelrendement.

Complex

Ik kan u verzekeren dat het rendementsdenken in het kader van ontwikkeling niet bijster goed, sorry voor het woord, ontwikkeld is. Dat heeft een belangrijke reden. Wellicht de belangrijkste reden is dat we niet zo goed weten wat ontwikkeling is. Het is zo onzichtbaar. Want ontwikkeling zit tussen de oren van mensen. Er spelen zich tijdens ons werk en privéleven allerlei complexe zaken af in het brein die allemaal te maken hebben met ontwikkeling. Vaak weten we zelf niet dat we ons aan het ontwikkelen zijn. De mens wikt, het brein beschikt. Het brein is 24 uur per dag online en ontwikkelt zich. Niet alles wat in onze hersenen gebeurt is direct bruikbaar in ons werkzame leven.

Ontwikkelinterventie

Daarom hebben we gekozen voor formele ontwikkelmomenten. Dat zijn de opleidingen, cursussen en trainingen die we volgen. Het zijn ingeplande momenten die soms worden afgesloten met een vorm van toetsing. De minder formele ontwikkelmomenten zijn bijvoorbeeld vergaderingen of gesprekken die we met collega’s voeren. Tijdens dit soort interactiemomenten gebeurt er ook van alles in het kader van ontwikkeling. Het is alleen niet gelabeld als ontwikkeling. Al die formele en informele ontwikkelmomenten kunnen we zien als ontwikkelinterventies. Een ontwikkelinterventie definieer ik als een breincontext waarin er een zekere mate van verwarring is. De mens en zijn brein komen in een situatie die tot op zekere hoogte onvoorspelbaar is waardoor het brein alert wordt teneinde met die situatie om te gaan. Het brein is aan het begin van die situatie ‘anders’ dan aan het einde. Het verschil kunnen we ontwikkeling noemen.

Ontwikkelrendement

Laat ons in het kader van human development nu eens gaan nadenken over het soort en het effect van formele en informele ontwikkelinterventies. Dan kunnen we ook gaan nadenken over welke interventies voor de medewerkers in het bedrijf het meest effectief zijn. En wat dat effect dan zou kunnen of moeten zijn. Welk gedrag daarbij hoort en de meetbare consequenties van dat gedrag. We kunnen dan denken aan medewerkers- of klanttevredenheid, ziekteverzuim, het aantal innovatieprojecten in een bepaalde periode, en ga zo maar verder. Iets wat zo belangrijk is als ontwikkeling, mag best wat professioneler aangepakt worden. En rendement op ontwikkeling is dan helemaal zo gek nog niet.