Employee journey

Blog Bericht
Van Human Resource naar Human Resilience
16 augustus 2016
innerlijke zelf
Help, ik wil geen hulp!
8 februari 2017
Employee journey

Binnenkort verzorg ik een lezing voor een groep HR-medewerkers die binnen verschillende bedrijven in de retail werkzaam zijn over de employee journey. Uit onderzoek van Gallup, een onderzoeksbureau dat over de hele wereld medewerkersbetrokkenheid meet, uit 2013 blijkt dat slechts 9% van de Nederlandse werknemers zich actief betrokken voelt bij zijn werk. Het overgrote deelt voelt zich dus blijkbaar niet betrokken en zelfs 11% van de medewerkers is bezig om de ontevredenheid actief te articuleren. Deze actief niet betrokken werknemer ondermijnt daarmee het werk van collega’s en pleegt openlijk verzet tegen de eigen organisatie.

Human Resource

De belangrijkste opgave van Human Resource in Nederland is dus blijkbaar omgaan met Human Resistance (weerstand). De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van 1 juli 2015 maakt het de HR-functie in de retail ook niet gemakkelijker op. Deze wet moest ervoor zorgen dat de rechtspositie van flexwerkers verstevigd zou worden. De WWZ schrijft voor dat iemand na twee jaar aanspraak kan maken op een vaste baan. Voorheen was dit drie jaar. Het gevolg in de praktijk is dat in onzekere tijden medewerkers het veld ruimen na twee jaar. Hiermee wordt de tijd dat iemand bij een bedrijf werkt steeds korter. Hoeveel ga je investeren in deze medewerkers?

Verandering

Alles wijst erop dat we niet langer werken in organisaties maar in reorganisaties. De veilige haven van de traditionele organisatie heeft plaats gemaakt voor werk in een context waarin voortdurend sprake van spanning is, waar verandering de enige constante is. Verandering is de norm geworden. Onze organisaties zijn veranderd in reorganisaties. Verandering is alleen leuk als je weet hoe je ermee om kunt gaan. En dat is nu iets wat ons vaak niet wordt geleerd. De crux is dat leren slechts één aspect is van ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling is, zoals ik in eerdere blogs al heb uiteengezet, een combinatie van leren, denken en werken. Het zijn drie verschillende breinactiviteiten met hun eigen achterliggende logica en strategieën.

Employee journey

Het structureel ontwikkelen van medewerkers is voor bedrijven essentieel om van hun professionals mentale topsporters te maken. Ik pleit er daarom voor om in navolging van de customer journey (de reis die een klant doormaakt van oriëntatie tot aankoop) vanuit de marketing ook een employee journey te definiëren. De (ontwikkel)reis die een medewerker binnen een organisatie aflegt. Binnen de employee journey kunnen we allerlei formele en informele ontwikkelinterventies inzetten (denk hierbij bijvoorbeeld aan opleiding, intervisie, beloning en coaching). Dat zijn in mijn ogen dan de employee touchpoints in navolging van de customer touchpoints van de customer journey. Tevens kunnen we dan per touchpoint een link leggen met de drie ontwikkelaspecten leren, denken en werken. En we kunnen ze beter meetbaar maken.

Reislust

De meesten van ons vinden reizen leuk. Een medewerkersreis is wat mij betreft dan ook een positieve en constructieve invalshoek om weerstand om te buigen naar veerkracht. De employee journey heeft enerzijds als doel om adequaat inzicht te krijgen en te houden in de betrokkenheid van medewerkers en hierop te sturen en anderzijds om de reislust (ontwikkelbaarheid) te vergroten. Soms moet je gewoon leentjebuur spelen bij een andere tak van sport. In dit geval marketing. Benieuwd wat mijn toehoorders vinden van deze gedachten.