AUTEUR ROLF BRUINS

Leren
– onderwijs geven; onderwijzen, de vaardigheid in iets (laten) krijgen: al doende leert men, in het geheugen opnemen: een les leren enzich kennis of vaardigheid proberen eigen te maken; studeren: leren voor onderwijzer.

Vanuit een intrinsieke behoefte om de wereld om me heen te begrijpen, deze te duiden om er vervolgens lessen uit te kunnen trekken, ben ik als auteur boeken en artikelen gaan schrijven. Die behoefte is concreet geworden in de tijd dat ik als beginnend docent voor de Hbo-klas stond en ik wist dat ik meer wilde weten om te begrijpen. Dat aan studenten door te kunnen geven. Omdat begrijpen zo onvoorstelbaar gaaf is.

Ultieme ontwikkeling

Het schrijven is voor mij een van de beste manieren om iets tot in de haarvaten te snappen. Je moet namelijk eerst weten wat je wilt weten. Dat is tegelijkertijd ook de lastigste opgave, want vaak weten we niet wat we niet weten. Vervolgens doe je onderzoek en probeer je datgene wat je gevonden hebt op een leesbare en begrijpelijke manier op papier te zetten. Schrijven is voor mij de ultieme ontwikkeling. Het is een magisch samenspel van leren, denken en werken. Als ik die drie breinmagische dingen kan verbinden met mijn verbeeldingskracht ontstaan er soms mooie dingen.

Auteur

Zo is het boek Marketingstrategie, van brein tot besluit, dat onder mijn eindredactie tot stand is gekomen, genomineerd geweest voor meest innovatieve marketingboek van 2012. Ik zie de modellen in mijn boeken over informatiemanagement terug in andere boeken en proefschriften. Termen als datacratie en interactietijdperk zie ik in lezingen van anderen op Powerpoints verschijnen. Met gepaste trots kan ik zeggen dat ik auteur ben omdat ik de wereld probeer te snappen. Ik ben leraar omdat ik de lessen die ik geleerd heb over mag brengen aan anderen. Maar mijn leven lang blijf ik toch vooral leerling omdat er nog zoveel valt te snappen.

Onderwerpen publicaties

Dat snappen en dus ook publiceren zal in de (nabije) toekomst gaan liggen op gebieden als agility, het menselijk brein, human resilience, de komst van een datacratische wereld, learning and development, talentmanagement. Onderwerpen die zich op de snelweg tussen mijn hoofd en hart bewegen. Ik zal er graag nader over berichten.

BOEKEN

ARTIKELEN

CURRICULA

Informatiemanagement
Informatiemanagement Editie 1, 2 en 3

Het boek kijkt vanuit een aantal invalshoeken/perspectieven naar de wereld van informatiemanagement. Informatiemanagement is de kunst en de wetenschap om vorm en inhoud te geven aan de informatieverzorging (informatiehuishouding) van een organisatie, zodat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon aanwezig is. Het boek wordt gebruikt binnen Nederlandse en Vlaamse Hogescholen en Universitaire opleidingen.

Auteur Marketingstrategie
Marketingstrategie: van brein tot besluit

Ik ben zowel mede-auteur als eindredacteur van dit vernieuwende marketingboek op Hbo-niveau. Het boek legt een link tussen strategie, strategisch denken en de werking van het menselijk brein. Marketingstrategie wordt benaderd als een proces van denk- en doestappen. Het is genomineerd geweest voor de PIM (Platform Innovatie in marketing) marketing literatuurprijs voor het meest innovatieve marketingboek van 2012. Voor studenten en commercieel strategische beslissers

Management
Curriculum TMO Fashion Business School

Vanaf 2014 ben ik verantwoordelijk voor het opzetten en mede uitvoeren van het business management curriculum van TMO Fashion Business School. Het curriculum bevat onder andere verandermanagement, strategisch management, informatie- en kwaliteitsmanagement, recht, internationaal management, recht en human resource management. Deze particuliere Hbo-opleiding gericht op de modebranche behoort tot de top vanwege het lesprogramma.

Auteur
IIA – Full Brain Auditing: fictie of toegevoegde waarde?

In dit interview maak ik duidelijk hoe het brein leert en denkt. Als je niet weet hoe je leert en denkt, kun je het tenslotte ook niet verbeteren. IIA is een vakblad voor internal autitors en verschijnt vier keer per jaar en omvat vakgerichte artikelen.

 

Lees het volledige artikel.

Accountant Auteur
De accountant – Zonder verwarring geen groei

Het artikel gaat in op het ontwikkelen van één van de belangrijkste vaardigheden in deze dynamische tijd, namelijk het leervermogen van medewerkers en organisaties. Het geeft aan dat er vier leerstrategieën zijn en dat via zeven stappen een organisatie een nieuwe opleidingsstrategie kan ontwikkelen.

Lees het volledige artikel

Datacratie
IIA – De komst van de datacratie

Dit artikel in het Audit Magazine van Internal Auditors beschrijft een nieuw type organisatie, de datacratie, waarin continue data-analyse, flexibiliteit en leren centraal staan. Dit hyperbeweeglijke (agile) organisatietype vraagt een andere kijk op werken en managen in de ‘quantified’ organisatie.

Lees het volledige artikel

Een redactionele bijdrage in jouw uitgave?