OVER ROLF BRUINS

Corporate neuroloog
– Vanuit organisatiekundig en neurowetenschappelijk perspectief herkennen en duiden van leer-, denk- en werkprocessen in organisaties met als doel ze in samenhang op een hoger niveau te ontwikkelen.

Ik ben Rolf Bruins. Corporate Neuroloog. Al mijn hele leven lang ben ik een lateraal denker. Op zoek naar de waarheid achter de feiten en wars van holle kreten. Observeren en duiden zijn mijn favoriete hobby’s, het bedenken en uitvoeren van ideeën die leiden tot verbetering van mens en organisatie vormen mijn leidraad.

Als universitair opgeleide organisatiekundige ben ik gefascineerd door mensen in/en organisaties. In mijn (onder)zoektocht binnen organisaties valt het me op dat het goed opgeleide, betrokken en hoogst gemotiveerde mensen steeds vaker tegen de grenzen van hun mogelijkheden aanlopen. Hele organisaties komen zelfs tot stilstand. Dat heeft vooral te maken met de enorme dynamiek in onze maatschappij en de markten die we bedienen. En dat we niet goed weten hoe we daar mee om kunnen gaan.

22 JAAR ERVARING

DIRECTEUR & ONDERZOEKER

BREINEXPERT

Neureloog
VAN LINEAIR NAAR EXPONENTIEEL

Wat te doen als de dynamiek van de maatschappij en markten steeds sterker wordt? Wat nu als blijkt dat ontwikkelingen niet meer lineair zijn maar juist exponentieel? De toekomst zal nooit meer zijn zoals het was. Moet we dan nog harder werken, nog meer plannen, procedures en protocollen opstellen voor het geval dat? Ik geloof daar niet in. De oplossing ligt ergens anders. We moeten meer neurologica in mens en bedrijf brengen. Neuro-logica is voor mij een logische koppeling tussen brein en werk, maar voor veel bedrijven en instellingen nog niet vanzelfsprekend.

Grafiek
VAN FRAGILE NAAR AGILE

Wij mensen maken de wereld, en de wereld maakt ons. Wij denken na over de wereld en die gedachten vormen ons. Het lijkt alsof we steeds minder grip krijgen op die wereld. Dat komt voor een belangrijk deel omdat we als kenniswerkers niet weten hoe ons belangrijkste gereedschap werkt, namelijk de eigen hersenen. Weten hoe je brein functioneert en welke opmerkelijke trucjes ons brein voor ons in petto heeft, kan er voor zorgen dat we niet langer kwetsbaar (fragile) zijn maar juist heel erg beweeglijk en flexibel kunnen worden (agile). Wetenschappelijk onderzoek heeft dit aangetoond!

Datacratie
VAN DEMOCRATIE NAAR DATACRATIE

Kennis van onze hersenen en onze collectieve brein vormt de basis voor het herontdekken van onszelf en onze organisaties. Dat is van het grootste belang omdat we momenteel de transitie meemaken van de democratische en hiërarchische organisatievorm naar de datacratie. Dat is een hyperbeweeglijke organisatietype waarin data-analyse, flexibiliteit en leren centraal staan.

Het brein als vertrekpunt
BREIN ALS VERTREKPUNT

Ik ben Rolf Bruins. Corporate Neuroloog. Breinexpert. Organisatiekundige. Ik bied denk- en slagkracht aan mensen en organisaties om mee te kunnen bewegen in de dynamiek van maatschappij en markten. Het menselijk brein vormt daarbij het vertrekpunt binnen de context van organisatie en teams. Persoonlijke- en organisatieontwikkeling vormen letterlijk de hoofdzaak!

Klaar om jezelf beter te leren kennen?