SPREKER ROLF BRUINS

denken (werkwoord; dacht, heeft gedacht)
– (in het algemeen) zijn gewaarwordingen ordenen, oordelen vormen, zich een mening vormen: denken aan iets (a) er in de geest mee bezig zijn; (b) iets niet vergeten

Vanuit een persoonlijke fascinatie voor de werking van het menselijk brein doe ik hier langjarig onderzoek naar. De conclusie is dat breinwerkers vaak niet weten hoe hun brein werkt. Door kennis op te doen over het brein kan de moderne kenniswerker productiever, flexibeler en mentaal weerbaarder worden.

Dat is hard nodig in een wereld waarin steeds meer en steeds hogere eisen aan iemand worden gesteld. Als breinexpert en spreker neem ik mensen mee tijdens een presentatie op een prachtige reis door het brein om kennis te maken met je beste vriend waar je eigenlijk zo weinig van weet.

Spreker Stock
Spreker Stock

"In een dynamische wereld heeft de kenniswerker een breinvaardigheidsbewijs nodig!"

Inspirerend spreker

Met veel plezier en humor ontleed ik als spreker de vele fabels die de ronde doen over onder andere het brein, leerstijlen en tal van bewezen theorieën en methoden op het gebied van human development. Daar tegenover zet ik de methoden die wel bewezen resultaten opleveren. Organisaties zijn immers niet de plek om in sprookjes te geloven. Ook in vlogs vindt u een aantal sprekende voorbeelden hiervan.

Ik schep er genoegen in om tijdens mijn presentaties toehoorders te betrekken in mijn verhaal. Zij zijn voor mij het verhaal! Op basis van de verbale en non-verbale uitingen van mijn publiek duid ik het onbewuste gedrag en wat dat over mensen zegt. En hoe je door jouw gedrag anderen (on)bewust kunt beïnvloeden.

In mijn presentaties leg ik ook verbanden met moderne inzichten over human resilience (veerkracht), agility (wendbaarheid), de wisselwerking tussen mens en technologie, nieuwe werkwijzen en organisatievormen zoals de datacratie, scrum en holacratie.

De basis van al mijn presentaties ligt in wetenschappelijk onderzoek en recente publicaties. Als spreker typeert men mij als humorvol, deskundig, inspirerend en energiek.

Zet uw publiek een breinbril op